Hlutverk og stefna

This image has an empty alt attribute; its file name is Sjonarrond-1024x181.png

Hlutverk félagsins er að vera leiðandi rannsóknarsetur á sviði framtíðarfræða hérlendis í öflugu samstarfi við fyrirtæki og stofnanir hérlendis sem og erlendis. Að vera virkur þátttakandi í rannsóknarverkefnum er varða samfélagstengda framtíðarþróun og önnur samfélagsverkefni og vinna að sjálfstæðum og framsæknum verkefnum á ýmsum sviðum framtíðarfræða. Að vekja athygli opinberra aðila og atvinnulífsins fyrir gildi ólíkra aðferða á sviði framtíðarfræða ásamt því að greina þá drifkrafta sem hafa áhrif á framþróun mála hérlendis og erlendis.

Hlutverk félagsins er ekki að afla hluthöfum þess fjárhagslegs ávinnings af rekstri.

Félagið mun sinna hlutverki sínu meðal annars:

  • Með samstarfi við erlenda háskóla og stofnanir á sviði framtíðarrannsókna;
  • Með kennslu í framsýniaðferðum og stefnumótun, stjórnendanámskeiðum auk þátttöku í stærri verkefnum og hagnýtum verkefnum stúdenta;
  • Í gegnum eigin kannanir og rannsóknir, ráðstefnuhald, útgáfu og aðkomu að stærri stefnumótunarverkefnum;
  • Í gegnum þátttöku í alþjóðlegum verkefnum á þessu sviði, aðild að alþjóðlegum samtökum/samstarfi og gestafyrirlesara; og
  • Með því að nota þessa nálgun (sem er þverfagleg og heildstæð) við ýmis samfélagsverkefni, hvort sem um er að ræða á afmörkuð svið eða við heildarúttektir á einstaka málaflokkum.